Acasa      Despre Proiect      Evenimente      Sesiuni de Instruire      Publicatii      Serial Documentar      natura2000.mmediu.ro

ACTIVITATE INCHEIATA – SESIUNILE DE INSTRUIRE S-AU DESFASURAT IN ANUL 2012

Au fost organizate 8 sesiuni pentru angajatii Agentiilor de Protectie a Mediului (APM, ARPM, ANPM) din fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei. Timp de 5 zile, participantii au fost instruiti asupra legislatiei de mediu si a procedurilor specifice administrarii siturilor Natura 2000, au efectuat o vizita de lucru intr-un sit sau le-a fost prezentat un studiu de caz relevant pentru dezbaterea aspectelor practice.

Sesiunile teoretice au fost sustinute de catre experti in biodiversitate iar ca suport de curs a fost utilizat Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvata a impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 si a procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor.

Prezentari:

  Introducere in evaluarea adecvata
  Etapele evaluarii adecvate
  Implementarea Directivei "Habitate"- art. 6.3 si 6.4
  Planurile de dezvoltare si evaluarea adecvata
  Proiectele si evaluarea adecvata
  Impactul planurilor (exemple)
  Impactul proiectelor (exemple)
  Cadrul legislativ pentru evaluarea adecvata

Concluzii:

  Aspecte pozitive:

 • Prezenta in sistem a unui numar din ce in ce mai mare de specialisti in ecologie/biologie/geologie.
 • Colectivele agentiilor sunt formate din oameni tineri si activi care raspund rapid solicitarilor si pot indruma titularii proiectelor si evaluatorii.
 • Colaborarea, in general, buna intre APM/ARPM si administratori/custozi.
 • Rezultatele emiterii actelor de reglementare incep sa fie vizibile prin efectele pozitive asupra conservarii naturii.
  Probleme identificate:
 • Formularele standard contin informatii sumare si uneori eronate.
 • Lipseste cartarea habitatelor naturale si a habitatelor speciilor la nivel national si la nivelul siturilor desemnate.
 • Absenta planurilor de management pentru majoritatea siturilor.
 • Existenta multor situri fara custode/administrator si fara plan de management.
 • Planurile de management sunt aprobate cu mare intarziere.
 • Acordarea custodiilor se realizeaza prea usor in special in cazul unor custozi care se afla in conflict de interese.
 • Agentiile de mediu au o capacitate institutionala redusa datorita volumului mare de munca si a diversitatii activitatilor desfasurate.
 • Presiunea exercitata asupra personalului de mediu implicat in derularea procedurilor.
 • Agentiile dispun de o baza materiala insuficienta, in special pentru efectuarea deplasararilor in teren.
 • Comunicarea intre autoritatile administratiei publice locale si administratori/custozi este defectuoasa.
 • Atestarea celor care elaboreaza studii de evaluare adecvata se face prea usor si prin urmare studiile de evaluare adecvata sunt prost intocmite. Ar trebui stabilite criterii profesioniste de acreditare a evaluatorilor si a unor mecanisme clare si drastice pentru retragerea acreditarii.
 • Reprezentantii APM/ARPM resimt o vulnerabilitate permanenta relatia lor cu investitorii/evaluatorii si se plang de absenta protectiei juridice.
 • Imposibilitatea monitorizarii de catre APM-uri a activitatii custozilor in lipsa conventiilor si a documentatiilor ce au stat la baza obtinerii calitatii de custode.
 • Garda Nationala de Mediu ar trebui sa controleze implementarea masurilor de reducere sau masurile compensatorii prevazute in actul de reglementare.
 • Necesitatea aprobarii de urgenta a procedurii de emitere a avizului custodelui/administratorului.
 • Legislatia este in permanenta schimbare si nu exista corelare intre actele normative (ex. Legea ariilor protejate cu Codul silvic).
 • Realizarea corelarii procedurii EA (evaluare adecvata) cu SEA (evaluarea strategica de mediu) si organizarea unei instruiri pe aceasta tema.
 • Rezolvarea neconcordantelor care apar in OM 19/2010 si OM 135/2010, respectiv corelarea actului care se emite dupa etapa de incadrare.
  Recomandari pentru instruirile viitoare:
 • Acestea ar trebui sa aduca impreuna personalul agentiilor de mediu si custozii/administratorii siturilor, evaluatorii, reprezentantii Ministerului Mediului si Padurilor, ai Garzii Nationale de Mediu, Apele Romane etc.
 • Realizarea de instruiri si schimburi de experienta periodice (cel putin o data pe an) intre autoritatile de mediu.
 • Cursurile sa includa prezentari ale mai multor studii de caz (bune si rele practici).
 • Deplasarile pe teren in situri sunt o metoda de instruire foarte eficienta.
Sesiunile s-au desfasurat in perioada februarie-aprilie 2012, dupa cum urmeaza:

Regiunea Studiu de caz Perioada
Bucuresti-Ilfov Gradistea-Caldarusani-Dridu (SPA) 6-10 februarie 2012
Sud-Vest Platoul Mehedinti (SCI) 20-24 februarie 2012
Vest Domogled-Valea Cernei (SCI si SPA) 27 februarie-2 martie 2012
Nord-Vest Apuseni (SCI) 5-9 martie 2012
Sud-Est Muntii Macinului (SCI) 12-16 martie 2012
Centru Frumoasa (SCI si SPA) 19-23 martie 2012
Nord-Est Parcul National Calimani 26-30 martie 2012
Sud-Muntenia Muntii Fagaras (SCI) si Piemontul-Fagaras (SPA) 2-6 aprilie 2012

Anunt de presa – desfasurare sesiuni de instruire

Anunt de presa – incheiere sesiuni de instruire